Μικρή αύξηση εμφάνισε ο αριθμός των οικοδομικών αδειών για τον μήνα Απρίλιο σε όλη τη χώρα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ εκδόθηκαν 1.058 οικοδομικές άδειες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1%.
Αντίθετα στην περιφέρεια Θεσσαλίας, σύμφωνα με τα στοιχεία, ο αριθμός των οικοδομικών αδειών παρουσίασε μείωση κατά 6,8%. Εκδόθηκαν συνολικά 69 άδειες έναντι 74 τον Απρίλιο του 2017.