Μείωση 15,3% σημείωσαν οι πράξεις υιοθεσίας στη χώρα πέρυσι, καθώς ανήλθαν σε 333, έναντι 393 το 2017.

Ανάλογη εικόνα παρατηρείται και στην περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας όπου οι υιοθεσίες ανήλθαν σε 38 έναντι 43 το 2017.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ, οι υιοθεσίες των κοριτσιών έφθασαν τις 161 και των αγοριών τις 169, παρουσιάζοντας μείωση κατά 18,7% και 9,6%, αντίστοιχα, σε σχέση με το 2017.

Οι θετοί γονείς είναι, κατά κύριο λόγο, δύο σύζυγοι, αν και στη συγκεκριμένη κατηγορία παρουσιάστηκε μείωση κατά 18,7%. Αντίθετα, μεγάλη αύξηση κατά 137% παρατηρήθηκε στις υιοθεσίες από θετούς γονείς που αντιπροσωπεύουν μονογονεϊκή οικογένεια.

Σχετικά με την ηλικία των υιοθετηθέντων, πέρυσι η πλειονότητα (56,5%) των πράξεων υιοθεσίας αφορούσε σε παιδιά της ηλικιακής ομάδας 0- 5 ετών.

Αύξηση κατά 37% σε σχέση με το 2017 παρατηρήθηκε στην ηλικιακή ομάδα 11-18 ετών, ενώ σε όλες τις άλλες ηλικιακές ομάδες καταγράφηκε μείωση.

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ