Μείωση 0,5% σημείωσαν οι σχολικές μονάδες, τόσο στα νηπιαγωγεία όσο και στα δημοτικά σχολεία, το σχολικό έτος 2017/2018 σε σχέση με το 2016/2017, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις στατιστικές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αντίθετα, το διδακτικό προσωπικό αυξήθηκε 2,4% στα νηπιαγωγεία και 1,7% στα δημοτικά

Οι εγγεγραμμένοι μαθητές παρουσίασαν μείωση 0,4% στα νηπιαγωγεία και 1% στα δημοτικά, ενώ οι αποφοιτήσαντες μαθητές από τα δημοτικά αυξήθηκαν κατά 1,6%.

Στη Θεσσαλία

Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στην περιφέρεια Θεσσαλίας με μείωση των σχολικών μονάδων και των εγγεγραμμένων μαθητών και αύξηση του διδακτικού προσωπικού.

Ειδικότερα το σχολικό έτος 2017/2018 οι σχολικές μονάδες ήταν 460 έναντι 464 την περίοδο 2016/2017, μια μείωση της τάξης του 0,9%.

Το διδακτικό προσωπικό για το σχολικό έτος 2017/2018 ήταν 1.041 άτομα έναντι 1.019 την προηγούμενη περίοδο (+2,2%).

Στα νηπιαγωγεία οι εγγεγραμμένοι μαθητές την περίοδο 2017/2018 ήταν 10.057 έναντι 10.508 την προηγούμενη περίοδο (-4,3%).

Τέλος στα δημοτικά οι εγγεγραμμένοι μαθητές την περίοδο 2017/2018 ήταν 42.668 έναντι 43.559 την προηγούμενη περίοδο (-2%).

kosmoslarissa.gr (Τ.Π.)