Μετά το δεκαήμερο προσφορών, που ολοκληρώνεται το Σάββατο (9/7), ξεκινούν και επίσημα οι τακτικές θερινές εκπτώσεις. Συγκεκριμένα, θα αρχίσουν τη Δευτέρα 11 Ιουλίου και θα διαρκέσουν μέχρι και την Τετάρτη 31 Αυγούστου.
Τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά και την Κυριακή 17. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία περί εκπτώσεων:
-Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς (διαγεγραμμένης) και της νέας τιμής όλων των ειδών που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική, σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου αυτά εκτίθενται.
-Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης. Εάν αναγραφεί ποσοστό, πρέπει να προσδιορίζεται ότι πρόκειται για έκπτωση (π.χ. «30% έκπτωση»).