Παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ πραγματοποιήθηκε η 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
Για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο ( 2014-2020) τα διαθέσιμα κονδύλια για τις ενισχύσεις των παραγωγών είναι μειωμένα κατά περίπου 15% σε σύγκριση με την προηγούμενη. Συνολικά ο «κουμπαράς» της νέας ΚΑΠ περιέχει 19,3 δις. ευρώ. Εξ αυτών 14,6 δις είναι άμεσες ενισχύσεις στους αγρότες και κτηνοτρόφους και 4,7 δις ευρώ μέσω του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (μεταποίηση, βιολογική γεωργία, νέοι αγρότες κ.λπ.).
Ειδικότερα από τα κονδύλια για αγροτική ανάπτυξη 413 εκατ. ευρώ θα κατανεμηθούν σε 7.500 επενδυτικά σχέδια βελτίωσης αγροτικών εκμεταλλεύσεων και 240 εκατ. ευρώ σε νέους Αγρότες και start-up. Ακόμη 254 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε 340 σχέδια μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, 27 εκατ. ευρώ για οργάνωση παραγωγών και 79 εκατ. ευρώ για προώθηση καινοτομίας:79 εκατ. ευρώ.
Σε εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα θα καταβληθούν 451 εκατ. ευρώ, αγροτική δασική οδοποιία 74 εκατ. ευρώ, κτηνοτροφικά πάρκα 10 εκατ. ευρώ. Από τις δημόσιες επενδύσεις θα διατεθούν 450 εκατ. ευρώ για ανάπλαση οικισμών, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 502 εκατ. ευρώ για βιολογική παραγωγή.
Σε γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές δράσεις θα διατεθούν 267 εκατ. ευρώ ενώ οι ενισχύσεις σε γεωργούς μειονεκτικών περιοχών θα ανέλθουν σε 900 εκατ. ευρώ.
Όλα αυτά τρέχουν παράλληλα με την κατάρτιση και εκπαίδευση αγροτών (80 εκατ. ευρώ) και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (124 εκατ. ευρώ.). Από την πλευρά του ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός ζήτησε «να ξεκινήσει άμεσα το Πρόγραμμα».
Στην έναρξη των εργασιών της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του νέου ΠAA παρευρέθηκαν ο υπουργός  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Βαγγέλης Αποστόλου, ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπος Κασίμης, ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ και περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.