Ανοιχτή επιστολή προς όλα τα στελέχη και μέλη των οργανώσεων του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλία απευθύνει η ΠΕΔ Θεσσαλίας. Αναλυτικά αναφέρει:
Αγαπητοί φίλοι,
Με την ανακοίνωση των προσυνεδριακών διαδικασιών και εκδηλώσεων του κόμματός σας εκτιμούμε πως είναι μια καλή ευκαιρία να αναπτυχθεί ο προβληματισμός για μείζονα θέματα που αφορούν την περιοχή μας και στα οποία οι φορείς που εκπροσωπούμε σας καλούμε να τα αντιμετωπίσουμε από κοινού, δεδομένου ότι η σημασία τους υπερβαίνει τις οποιεσδήποτε διαφορές αντιλήψεων και απόψεων που κατά καιρούς έχουν παρατηρηθεί.
Επιλέγουμε ως αντικείμενο αυτής της ανοικτής επικοινωνίας μας το μέγιστο περιβαλλοντικό και ταυτόχρονα αναπτυξιακό-παραγωγικό πρόβλημα της Θεσσαλίας, το οποίο κατά την κρίση μας, όπως επανειλημμένα έχουμε αναδείξει, είναι το ΥΔΑΤΙΚΟ.  Όλους μας έχει απασχολήσει η συνεχώς επιδεινούμενη περιβαλλοντική κατάσταση του υπόγειου υδροφορέα του Θεσσαλικού κάμπου (λεκάνη Πηνειού), του οποίου ο ορίζοντας συνεχώς ταπεινώνεται σε πολύ μεγάλα βάθη για να καλύψει τις αρδευτικές ανάγκες της αγροτικής παραγωγής (κυρίως) όπως και των λοιπών χρήσεων (υδρεύσεις κ.α.).  Αλλά και στη λεκάνη του Άνω Αχελώου η κατάσταση δεν είναι ευχάριστη.  Το φράγμα και ο ολοκληρωμένος από το 2001 υδροηλεκ-τρικός σταθμός της Μεσοχώρας Τρικάλων έχει γίνει πλέον γνωστός σε όλη την Ευρώπη από την επί δεκαπενταετία καθυστέρηση της πολιτείας να λύσει τα χέρια της ΔΕΗ, για την λειτουργία ενός ήδη κατασκευασμένου  έργου.
Ακόμη, επί του Άνω Αχελώου, η εγκατάλειψη του υπό κατασκευή φράγματος –ταμιευτήρα Συκιάς Καρδίτσας, εκτός από την προφανή ζημία μιας αναξιο-ποίητης επένδυσης εκατοντάδων εκατομμυρίων, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πρόκληση ανυπολόγιστων καταστροφών, ακόμη και απώλειαςανθρώπινων ζωών, σε περίπτωση πλημμυρικών παροχών στον ποταμό, κάτι όχι ιδιαίτερα σπάνιο.  Οι αντίστοιχες καταστροφές πρόσφατα στον Άραχθο είναι άκρως διδακτικές.
Τέλος η επίσης εγκαταλελειμμένη σήραγγα Πευκοφύτου, μήκους 17,5 χλμ, που ενώνει τις δύο λεκάνες (Αχελώου και Πηνειού), είναι από πολλά χρόνια πλήρως διανοιγμένη σε όλο το μήκος της και απομένει η επένδυση μόνο ενός τμήματός της για να παραδοθεί.  Και εδώ οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν σε περίπτωση κατάρρευσης και από πλημμύρες είναι μεγάλοι και αφορούν στην ευρύτερη περιοχή του Μουζακίου, όπου κατοικούν χιλιάδες ανθρώπων.
Είναι γνωστό ότι από την δεκαετία του 80, ο πολιτικός σας χώρος δεν είχε σύμφωνη γνώμη για τα υδροηλεκτρικά έργα επί του Άνω Αχελώου ούτε επίσης για τη μεταφορά νερών προς τον Θεσσαλικό κάμπο για την κάλυψη αρδευτικών αναγκών.  Όμως η πραγματικότητα από τότε έως σήμερα είναι τελείως διαφορετική, τουλάχιστον σε ότι αφορά στην κατασκευή των έργων.  Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο κανείς δεν μπορεί να το διαχειριστείαπλά και μόνο με την επίκληση των παλαιότερων θέσεων του (όχι στην εκτροπή) και φυσικάαγνοώντας και εγκαταλείποντας τα έργα στην τύχη τους.  Άλλωστε η μη μεταφορά (εκτροπή) νερών από τον Αχελώο δεν αποτελεί πλέον θέση, πρόκειται απλά για μία εκ των προτέρων άρνηση σε μία μελλοντική επιλογή διαχείρισης των υδάτων, κάτι απολύτως θεμιτό.  Αντίθετα όμως τα έργα επί του Άνω Αχελώου βρίσκονται ήδη εκεί αναμένοντας τις κυβερνητικές αποφάσεις.
Επικαλούμενοι λοιπόν τις γνωστές σε όλους ευαισθησίες σας για την προστασία του περιβάλλοντος, την υπευθυνότητα που όλα τα κόμματα και οι κυβερνήσεις οφείλουν να επιδεικνύουν μπροστά σε κινδύνους μεγάλων υλικών καταστροφών (ιδιαίτερα όταν αυτές σχετίζονται με την ασφάλεια των ανθρώπων που ζούνε εκεί) και τέλος την αγωνία τη δική σας και όλων μας για τη αναπτυξιακή και παραγωγική διάσταση του υδατικού προβλήματος της Θεσσαλίας (παραγωγή ενέργειας, αρδευτικές-υδρευτικές ανάγκες, απασχό-ληση, ενίσχυση του αγροτικού τομέα, του κατασκευαστικού τομέα κ.ο.κ.) σας καλούμε να σταθείτε με προσοχή και με θετική διάθεση στα θέματα που προαναφέραμε.
Συνοπτικά και συγκεκριμένα προτείνουμε την ενασχόληση του Συνεδρίου σας και την λήψη πολιτικών αποφάσεων για τα εξής θέματα:
1.    Άμεση χωρίς κωλυσιεργίες και νέα προσκόμματα περιβαλλοντική αδειοδότηση του ΥΗΕ Μεσοχώρας.
2.    Επανασχεδιασμός κα υλοποίηση των τεχνικών και διαδικαστικών βημάτων που απομένουν, για το ταμιευτήρα Συκιάς και την σήραγγα Πευκοφύτου.
3.    Σχεδιασμός, προγραμματισμός και ωρίμανση (μελέτες κλπ) έργων ταμίευσης νερών στα ημιορεινά της λεκάνης Πηνειού (ενδεικτικά: Μουζάκι, Πύλη, Νεοχώρι, Φάρσαλα-Αλμυρός, Ελασσόνα), με στόχο η υλοποίησή τους στο μέλλον να συμβάλλει στην μείωση του ελλείμματος του υδατικού ισοζυγίου.
4.    Εκσυγχρονισμός και βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για την Διαχείριση Υδάτων, με την δημιουργία  ενός ενιαίου φορέα υδάτων ο οποίος θα εφαρμόζει τα Σχέδιααυτά, υπό την εποπτεία του αντίστοι-χου Υπουργείου και με τη συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης και των χρηστών (αγρότες, βιομηχανία κλπ). αναμφισβήτητα θα βελτιώσει την τριτοκοσμική πραγματικότητα που σήμερα βιώνουμε.
Με τις σκέψεις αυτές και με πολύ καλή διάθεση για συνεργασία όπου μας ζητηθεί, ευχόμαστε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας.
Σεπτέμβριος 2016
Με εκτίμηση
Γεώργιος Κωτσός – Πρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας, Δήμαρχος Μουζακίου
Κωνσταντίνος Καλόγηρος - Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ-Κεντρικής Ελλάδας,
Βασίλης Τσιώνας – Πρόεδρος ΤΕΕ-Κ-Δ Θεσσαλίας,
Γιάννης Καλλές – Πρόεδρος  Εταιρείας Θεσσαλικών Μελετών (ΕΘΕΜ)