Σε συνέχεια των ενημερωτικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή Φακέλων Υποψηφιότητας έργων ιδιωτικού χαρακτήρα του Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ–ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» σε συνεργασία με το Δήμο Φαρκαδόνας, διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση τους ενδιαφερόμενους για επενδύσεις στην Οιχαλία την Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019, στις 11:00, στο καφενείο "ΦΩΤΗΣ ΧΑΛΟΣ".

Με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση και δημιουργία νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, μέσω του προγράμματος CLLD/LEADER, υποστηρίζονται:

-    Μεταποίηση-Τυποποίηση-Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων
-    Τουριστικές επιχειρήσεις, εστίαση & γαστρονομία
-    Μικρές βιοτεχνικές και εμπορικές δραστηριότητες
-    Βασικές, αναγκαίες και ποιοτικές υπηρεσίες
-    Συνεργασίες αλλά και μεταφορά γνώσης.

Θα ακολουθήσει σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων και σε άλλες περιοχές του νομού Τρικάλων.