Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος με αποφάσεις πρόσφατων συνεδρίων της, έχει επανειλημμένα επισημάνει την ανάγκη επανασύστασης της  Δημοτικής Αστυνομίας στους Δήμους της χώρας.

Οπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημ. Παπαστεργίου "η επανασύσταση αυτή, καθώς και το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα καθορίζει τις αρμοδιότητες κι ευθύνες της, που σίγουρα ξεπερνούν τις ανάγκες διαχείρισης της πανδημίας, θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ της ΚΕΔΕ, των Δήμων και του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η ΚΕΔΕ έχει επεξεργασμένες θέσεις πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα και είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε δημιουργικά στο δημόσιο διάλογο που πρέπει άμεσα να ξεκινήσει, ώστε οι Δήμοι να αποκτήσουμε ένα ακόμη χρήσιμο εργαλείο για την εύρυθμη λειτουργία των πόλεων μας".