Σε ένα μεγάλο Πανεπιστήμιο που διαθέτει χιλιάδες φοιτητές και 18 Τμήματα έχει εξελιχθεί πλέον το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Όπως ανέφερε ο αντιπρύτανης ακαδημαϊκών θεμάτων κ. Γιάννης Θεοδωράκης, «για την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά οι προπτυχιακοί φοιτητές ανέρχονται στους 16.000, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές στους 3.000, οι υποψήφιοι διδάκτορες 1.430, τα μέλη ΔΕΠ στα 441 , τα μέλη ΕΔΙΠ στα 75 και τα μέλη ΕΤΕΠ στα 56.

Έχουμε πλέον τον μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών από κάθε άλλη χρονιά. Το 2010 είχαμε 10.000 προπτυχιακούς φοιτητές και πλέον βρισκόμαστε στους 16.000, ενώ με τη συνένωση με τα δύο ΤΕΙ θεωρητικά ο αριθμός των προπτυχιακών φοιτητών θα διπλασιαστεί και θα γίνουμε ένα ισχυρό μεγάλο Πανεπιστήμιο. Άλλωστε ήδη αυτή την περίοδο αναμένουμε την κατάθεση του νομοσχεδίου για τη συνένωση».

e-thessalia.gr