Σημαντικές αλλαγές στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας της «Αποκεντρωμένης» φέρνουν οι πρώτες αποφάσεις του νεοδιορισθέντος από την κυβέρνηση συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας Νικ. Ντίτορα που αφορούν σε αντικαταστάσεις στελεχών της άλλοτε κρατικής Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

Λίγο μόλις διάστημα αφότου ανέλαβε καθήκοντα ο διορισθείς από τη σημερινή κυβέρνηση κ. Ντίτορας προχώρησε στην αντικατάσταση του γενικού διευθυντή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κων. Παππά που είχε τοποθετηθεί επί Καλλιόπης Γερακούδη ενώ ανακάλεσε και την απόφαση τοποθέτησης του ασκούντα - από το 2015 - χρέη γενικού γραμματέα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηλ. Τσέλιγκα, όταν μετά τις τελευταίες εθνικές εκλογές παραιτήθηκε η διορισθείσα από την κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου, κ. Γερακούδη.

Ο κ. Παππάς γίνεται πλέον τμηματάρχης ενώ οκ. Τσέλιγκας υπέβαλε παραιτήθηκε για να συνταξιοδοτηθεί.

Οι αποφάσεις του κ. Ντίτορα βασίζονται στο Νομικό Συμβούλιο του κράτους στο οποίο είχε απευθύνει ερώτημα το υπουργείο Εσωτερικών ύστερα από αντιδράσεις θιγομένων.