Στην 8η θέση μεταξύ των ελληνικών ιδρυμάτων βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην κατάταξη με τα 1.500 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Η κατάταξη για το 2020 έγινε από τον ειδησεογραφικό οργανισμό «US News».

Στην παγκόσμια κατάταξη το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας βρίσκεται στη θέση 1116 με συνολική επίδοση 29,7.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται στη θέση 262 μεταξύ των 1.500 Πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στην κατάταξη, και στην 1η θέση μεταξύ των δώδεκα Ελληνικών Ιδρυμάτων που βρίσκονται σε αυτή.

Μάλιστα σε σχέση με την περσινή κατάταξη το ΕΚΠΑ βελτίωσε τη θέση του στην κατάταξη κατά 17 θέσεις. Να επισημανθεί ότι σε σχέση με το 2017 το ΕΚΠΑ έχει ανέβει 29 θέσεις (από τη θέση 291 στη θέση 262).

Από το σύνολο, πανεπιστημίων που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως, η τελική συνολική κατάταξη των 1.500 καλύτερων Πανεπιστημίων καλύπτει ένα εύρος 81 χωρών.

Σημειώνεται πως για να συμπεριληφθεί ένα Πανεπιστήμιο στα 1.500, θα πρέπει πρώτα να είναι μεταξύ των κορυφαίων 250 πανεπιστημίων στα αποτελέσματα της παγκόσμιας έρευνας φήμης της Thomson Reuters.

Το «U.S. News & World Report» αξιολογεί τα 1.500 καλύτερα Ιδρύματα χρησιμοποιώντας ως κριτήρια, μεταξύ άλλων, την παγκόσμια και περιφερειακή ερευνητική φήμη, τις δημοσιεύσεις, τα συγγράμματα, τα συνέδρια, το σύνολο των αναφορών, τον αριθμό δημοσιεύσεων και τις διεθνείς συνεργασίες.

e-thessalia.gr