Στην ανάπτυξη της Πίνδου μέσα από την μελέτη και ανάδειξη των κοινοτήτων, των παραγωγικών συστημάτων και των προϊόντων της περιοχής στοχεύει πρόγραμμα το οποίο συντονίζει το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Σχολή του Παρισιού AgroParisTech, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πάντειο Πανεπιστήμιο.Για το πρόγραμμα μίλησε στον Αποστόλη Ζώη για το Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Δημήτρης Γούσιος .
•    Σε κοινότητες της κεντρικής Πίνδου θα εγκατασταθεί μια αποστολή τριών ερευνητών από την γαλλική πολυτεχνική Σχολή AgroParisTech (Παρίσι) για έξι μήνες συνεργαζόμενοι με το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Μπορείτε να αναφερθείτε σε αυτή τη συνεργασία;
•    Το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου (ΕΑΧ) συντονίζει στο πλαίσιο των διεθνών του συνεργασιών ένα πρόγραμμα μελέτης και ανάδειξης των κοινοτήτων, των παραγωγικών συστημάτων και των προϊόντων στην περιοχή της Πίνδου. Συμμετέχουν, η Σχολή του AgroParisTech (Παρίσι) μια από τις πιο γνωστές παγκοσμίως καθώς και 10 από τους σημαντικότερους φορείς γι’ αυτά τα ζητήματα στην Ευρώπη. Από ελληνικής πλευράς συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Οι ερευνητές θα εγκατασταθούν σε κοινότητες των Δήμων Πύλης και Μουζακίου και θα πλαισιώνονται από τους ερευνητές του ΕΑΧ και μεταπτυχιακούς φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος DYNTAR του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η προσπάθεια αυτή στοχεύει στην αξιοποίηση της περιοχής η οποία χαρακτηρίζεται ως Υψηλής Φυσικής Αξίας, αποσκοπεί να συγκεντρώσει και να δώσει στις τοπικές αρχές στοιχεία ώστε να συμμετάσχουν ενεργά στον διάλογο για την νέα ΚΑΠ αλλά και για να αξιοποιήσουν οι ίδιες τις χρηματοδοτήσεις που προβλέπει το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 γι’ αυτό το σκοπό. Προβλέπεται τέλος, η δημιουργία ενός κέντρου για παραγωγικά συστήματα Υψηλής Φυσικής αξίας της Πίνδου αλλά και της θεσσαλικής πεδιάδας με σκοπό να δημιουργηθεί ένα δίκτυο διεθνούς συνεργασίας αλλά  και υποστήριξης των τοπικών πρωτοβουλιών για παραγωγικές δράσεις που θα αυξήσουν την αξία των προϊόντων τους.
•    Το ελληνογαλλικό μεταπτυχιακό «Χωρικές Δυναμικές και Χωροταξία της Υπαίθρου» – DYNTAR με έδρα το Βόλο υποδέχεται και θα φιλοξενήσει από 20 έως 27 Μαρτίου 2017 τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και καθηγητές του Πανεπιστημίου BlaisePascal του ClermontFerrand καθώς και αιρετούς εκπροσώπους της τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γαλλίας. Τι περιλαμβάνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα για τους Δήμους της Δυτικής Θεσσαλίας;
•    Η συγκεκριμένη ομάδα έπεται άλλων Πανεπιστημίων που επισκέπτονται όλο και πιο συχνά τη Θεσσαλία για να παρακολουθήσουν και να μελετήσουν από κοντά το έργο του Εργαστηρίου Αγροτικού Χώρου στη Θεσσαλία. Θα τους παρουσιασθεί η δημιουργία της γαλακτοκομικής συνεργασίας Terra Thessalia (LACTIMED), η κοινότητα Ελληνοπύργου όπου για πρώτη φορά εφαρμόστηκε ένα σχέδιο υποδοχής νέων αγροτών και προπαντός το Συμμετοχικό Σύστημα Εγγύησης που έχει αναπτύξει το Εργαστήριο για τα τοπικά αγροτρόφιμα αλλά και για ποιοτικές υπηρεσίες στον τουρισμό. Επίσης, με το παραπάνω Πανεπιστήμιο έχει αναπτυχθεί μια πολύχρονη συνεργασία σχετικά με τις πολιτικές υποδοχής νέου πληθυσμού στις περιοχές της υπαίθρου και με την ενεργή συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης των δύο χωρών. Από την ελληνική πλευρά συμμετέχει στο δίκτυο αυτό ο Δήμος Μουζακίου. Η ενδιαφέρουσα αυτή συνεργασία θα επισημοποιηθεί στην διάρκεια αυτής της συνάντησης με την πρόταση αδελφοποίησης που κομίζουν οι γάλλοι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης με συγκεκριμένους στόχους και δράσεις.
Τέλος, με την ευκαιρία της διαβούλευσης που ξεκινά για τη μεταρρύθμιση του Καλλικρατικού Δήμου, διοργανώνεται συνάντηση μεταξύ Δημάρχων της Θεσσαλίας και των παραπάνω εκπροσώπων της γαλλικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης με θέμα:η θέση και ο ρόλος των κοινοτήτων στο πλαίσιο του διευρυμένου Καλλικρατικού Δήμου στις περιοχές της υπαίθρου. Ζητήματα συνεκτικότητας».
•    Σε ποια προσπάθεια εντάσσονται συνολικά αυτές οι πρωτοβουλίες;
«Οι παραπάνω πρωτοβουλίες εντάσσονται σε μια γενικότερη αλλά εστιασμένη προσπάθεια να συντονισθούν σε θεσσαλικό επίπεδο:
α) καινοτόμες πρωτοβουλίες και διαδικασίες που αναπτύσσονται στον παραγωγικό τομέα στις περιοχές της υπαίθρου με την παράλληλη αξιοποίηση διεθνών συνεργασιών και δικτυώσεων,
β) δράσεις υποστήριξης της τοπικής αυτοδιοίκησης με τη χρησιμοποίηση μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων υψηλής τεχνολογίας όσον αφορά τον εντοπισμό, την ανάδειξη και την αξιοποίηση των πόρων της,
γ) η οργάνωση της εκπαίδευσης των νέων της υπαίθρου με καινοτομικές μεθόδους και προσαρμοσμένη στις νέες ανάγκες των κατοίκων της με τη συμμετοχή ελληνικών και διεθνών Πανεπιστημίων. Το ενδιαφέρον για συνεργασία έχει εκφράσει και αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης συνεργασίας στους προσεχείς μήνες με διεθνές Πανεπιστημίου ή έδρα του οποίου είναι στο Παρίσι.
(ΑΠΕ-ΜΠΕ)