Με απόφαση του Aρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος μετακινείτε ο Διοικητής της 8ης ΕΜΑΚ, Αντιπύραρχος Λάμπρος Κίτσιος από την 8η ΕΜΑΚ στη ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λάρισας και τη θέση του αναλαμβάνει ο Αντιπύραρχος Χρήστος Ζουναλής, μέχρι πρότινος διοικητής του 2ου Π.Σ. Α/Δ Λάρισας.