Απόφαση εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών στην οποία κατανέμεται το ποσό των 6.479.397 εκατ. ευρώ στις Περιφέρειες της χώρας προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος Ιουνίου στους κατά νόμο δικαιούχους.
Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης για τον Ιούνιο ορίζονται ως εξής:
Νεφροπαθείς
Μεταμοσχευμένοι νεφροπαθείς
Μεταμοσχευμένοι καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών
Αλλοδαποί και ομογενείς νεφροπαθείς.
Στην περιφέρεια Θεσσαλίας κατανέμενεται συνολικό ποσό 405.255 ευρώ (Καρδίτσα 68.780, Λάρισα 154.212, Μαγνησία 109.200 και Τρίκαλα 73.063).
Σύμφωνα με την απόφαση, οι περιφέρειες καλούνται να γνωρίσουν στο υπουργείο έως τις 27/07, τον αριθμό των δικαιούχων καθώς και τα ποσά που απαιτούνται για την κάλυψη του εν λόγω επιδόματος Ιουλίου.