Ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός υπέγραψε την έγκριση επιχορήγησης ύψους  511 εκατομμυρίων ευρώ με σκοπό την κάλυψη των συσσωρευμένων χρεών των νοσοκομείων του ΕΣΥ προς τους προμηθευτές.
Πιο συγκεκριμένα
-τα νοσοκομεία της 1η ΥΠΕ επιχορηγήθηκαν με 173.745.199€,
-της 2ης ΥΠΕ με 80.776.335€,
-της 3ης ΥΠΕ με 29.155.365€,
-της 4ης ΥΠΕ με 46.747.390€,
-της 5ης ΥΠΕ με 38.968.311€,
-της 6ης ΥΠΕ με 43.079.489€,
-της 7ης ΥΠΕ με 30.978.487€
-και το ΓΝΘ «Παπαγεωργίου» με 67.895.925€. 
Σύντομα αναμένεται να επιχορηγηθούν «Ωνάσειο», ΟΚΑΝΑ και ΚΕΕΛΠΝΟ για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους.