Ολοκληρώθηκε σήμερα, για τη φετινή χρονιά, η 6η κατά σειρά διοργάνωση των Ανοιχτών Θυρών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για μαθητές Λυκείων και Γυμνασίων.  Κομβικός ήταν και πάλι ο ρόλος των  μελών ΔΕΠ  και ιδίως των συντονιστών  των Τμημάτων οι οποίοι συνεισέφεραν στη διαμόρφωση ενός άρτιου προγράμματος επιδείξεων και παρουσιάσεων.
Στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας επισκέφθηκαν τα εργαστήρια και σπουδαστήρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας περίπου 2.000 μαθητές από 35 σχολεία. Η συμμετοχή σχολείων και εκτός των περιφερειών Θεσσαλίας και στερεάς Ελλάδας είναι ενδεικτική της πανελλαδικής εμβέλειας του ιδρύματος.
Από προφορική επικοινωνία με μαθητές και εκπαιδευτικούς αλλά και από γραπτά μηνύματα επιβεβαιώνεται, για ακόμη μία  φορά,  το υψηλό επίπεδο των παρουσιάσεων  - επιδείξεων και η πολύ θετική αντιμετώπιση της διοργάνωσης των Ανοιχτών Θυρών από την εκπαιδευτική κοινότητα.