Ὑπάρχει ὄντως μια ἐκπομπή τῆς ΕΡΤ 3 κάθε Παρασκευή βράδυ τῆς ὁποίας οἱ συντελεστές με ἁπλότητα,  χωρίς φανφαρωνισμούς και ἐπιδείξεις, παρουσιάζουν θέματα παλιά και σύγχρονα .Ἐψές  ἐπιστήμονες τοῦ ΑΠΘ ἐξέφρασαν τις ἀπόψεις των με λόγια ἁπλά και κατά δύναμιν κατανοητά πάνω στο πανάρχαιο ἐρώτημα τῆς δημιουργίας τοῦ σύμπαντος , τοῦ κλειστοῦ σύμπαντος, τοῦ ἀνοικτοῦ ,τοῦ ὀριζόντιου,ἀνέλυσαν τις ἔννοιες τοῦ χώρου και τοῦ χρόνου, μίλησαν για την ταχύτητα τῆς διαστολῆς τοῦ σύμπαντος,για τη σκοτεινή ὕλη και ἐνέργεια , κάποιος μίλησε για την παλιά διαθήκη πού εἶναι βιβλίο γραμμένο ἀπό πολλούς ἐπί πολλούς αἰῶνες εἰς την Ἐβραϊκήν , Ἀραμαϊκήν καί Ἑλληνικήν,για τις διαφορές Ἀνατολῆς και Δύσης σε θέματα ἁπλά καί καθημερινά ὅπως ἡ φιλία και κάποιος ἄλλος ἐπιστήμονας κατέστησεν σαφές ὅτι οἱ ἐπιστήμονες ἐργάζονται σκεπτόμενοι τον μηχανισμόν κατανοήσεως τῶν φυσικῶν νόμων που διέπουν την λειτουργίαν τῶν πάντων και δεν ἔρχονται σε σύγκρουση καί ἀντιπαράθεση με αὐτούς που πιστεύουν ὅτι προσευχόμενοι νυχθημερόν ἐπιλύονται τα πάντα .
Περί το μεσονύκτιον ἀφυπνίσθην ἐξ ἐφιαλτικοῦ ὀνείρου ,μία τεράστια ψαλίδα ἔκοβε την ἐκπομπήν ἀκολουθούμενη ἀπό την παρέα "οἱ φίλοι τοῦ τηλεοπτικοῦ κάδου"  τοῦ γνωστοῦ λεκανοπεδίου.
Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος. Τρίκαλα 18.3.2017 μ.Χ.