Σύμφωνα με την ἐφημερίδα Κυνηγητικά Νέα, κυνηγότοποι και θηράματα στην Ἤπειρο, Τρίκαλα και Μακεδονία πωλοῦνται σε Ἰταλούς κυνηγούς, στη " μπίζνα" εἶναι ἀναμεμειγμένοι ἕλληνες κυνηγοί ,ξενοδόχοι, ἐπιχειρηματίες ἑστίασης πού δραστηριοποιοῦνται στον κυνηγετικό τουρισμό. Την ἴδια ὧρα ἡ Ἀλβανία ἀπηγόρευσε το κυνῆγι για δύο χρόνια.
Διά τοῦ παρόντος ὑπενθυμίζεται στο "ὑπουργεῖον ὁ ἀναρμόδιος" ὅτι τα ξηρά , ἐν ὕδασι και ἐν ἀέρι πλάσματα τῆς Ἑλλάδος προστατεύονται ὑπο τῶν ἀγρίως φορολογούμενων ἑλλήνων. Ἡ πλήρης, ὀλοσχερής και ἐν τῷ βάθει ἀντικατάστασις ,τοῦ ὅποιου πολιτικοῦ συστήματος, ὑπό ὁμάδων βλαμμένων ἀδυνατούντων να διακρίνουν τον κότσυφα ἀπό την καλιακούδα εἶναι γεγονός μη ἀναστρέψιμον.

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος.Τρίκαλα 9.9.2018 μ.Χ.