Μόνο οι κτηνοτρόφοι στη Θεσσαλία και τη Δυτική Ελλάδα είναι επιλέξιμοι στη νέα προκήρυξη Βιολογικής Κτηνοτροφίας προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ που ανοίγει για αιτήσεις στις 11 Απριλίου, αναφέρει η πρόσκληση.
Σύμφωνα με την προκήρυξη, τα 15 εκατ. ευρώ, μοιράζονται ως εξής:
Δυτική Ελλάδα 9.350.000 ευρώ
Θεσσαλία 5.650.000 ευρώ
Επιπλέον αιτήσεις μπορούν να κάνουν μόνο οι κτηνοτρόφοι που για ζώα που έχουν ήδη πιστοποιήσει ως Βιολογικά («παλιοί») καθώς δεν ανοίγει δράση για «νεοεισερχόμενους».
Να σημειωθεί εδώ ότι οι αιτήσεις θα γίνουν με βάση το ΟΣΔΕ 2018 και θα είναι ανοιχτές μόλις για 11 ημέρες (11 Απριλίου-22 Απριλίου).