Στο πλαίσιο του προγράμματος Life Infocycle, την Τετάρτη 29 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Ananti City Resort, στα Τρίκαλα, ημερίδα με θέμα την ορθή διαχείριση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) από τους πολίτες και τους συνεργαζομένους με την Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ φορείς

Το παρών στην ημερίδα έδωσαν ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής οικονομίας και Κτηνιατρικής, Κωνσταντίνος Μπάρδας και ο Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής και Περιβάλλοντος του Δήμου Τρικκαίων, Ιωάννης Κωτούλας, απευθύνοντας χαιρετισμό. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι όλων των φορέων που εμπλέκονται στη συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Κατά τη διάρκεια των ομιλιών παρουσιάστηκαν ενδιαφέροντα στοιχεία που καταδεικνύουν την ανάγκη εκπαίδευσης φορέων και πολιτών γύρω από την ορθή διαχείριση των παλιών συσκευών. Στόχος της εκπαίδευσης είναι να προληφθεί η ρύπανση από βλαπτικές ουσίες που περιέχουν οι συσκευές όταν αυτές απορριφθούν. Ενδεικτικό στοιχείο της μη αξιοποίησης όλων των υποδομών συλλογής κι επεξεργασίας των ΑΗΗΕ, καθώς και της ανεπαρκούς ενεργοποίησης των εμπλεκομένων φορέων είναι το χαμηλό επίπεδο συλλογής στην Περιφερειακή ενότητα Τρικάλων από το θεσμικό δίκτυο της Ανακύκλωση Συσκευών. Όπως αναφέρθηκε, η συλλογή ΑΗΗΕ την προηγούμενη χρονιά ανήλθε στα 2,42 κιλά κατά μέσο όρο ανά κάτοικο έναντι του πανελλαδικού μέσου όρου των 4,16 κιλών.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με συζήτηση γύρω από ειδικότερα θέματα ανακύκλωσης ΑΗΗΕ και ανταλλαγή απόψεων για την αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους.