Το Αστικό ΚΤΕΛ Τρικάλων ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της εποχής διαμορφώνει το κόστος των μηνιαίων καρτών ως εξής:
Α Ζώνη (πράσινο χρώμα) 39 ευρώ/μήνα
Α Ζώνη (μαθητικό-κίτρινο) 19 ευρώ/μήνα
Α Ζώνη (φοιτητικό-μπορντώ) 19 ευρώ/μήνα
Β  Ζώνη (κόκκινο) 59 ευρώ/μήνα
Β Ζώνη (μισό/μαθητικό-μπλε) 29 ευρώ
Γ Ζώνη (καφέ) 79 ευρώ
Γ Ζώνη (μαθητικό) 39 ευρώ
Όπως αναφέρεται από τη διοίκηση, τους μετόχους και τους εργαζομένους του Αστικού ΚΤΕΛ Τρικάλων «κάνουμε τα πάντα ώστε να διευκολύνουμε τις μετακινήσεις των πολιτών και σ’ αυτή τη δύσκολη εποχή».