Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων ανακοινώνεται ότι  το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων  - βελτιώσεων και οριστικών τοποθετήσεων, καλεί τους εκπαιδευτικούς , που επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση για το διδακτικό έτος 2015-2016.
Ο πλήρης φάκελος με την αίτηση και τα προβλεπόμενα  από την εγκύκλιο δικαιολογητικά, υποβάλλεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων , Γραφείο 301, 3ος όροφος, καθώς και σε όλες τις οικείες  Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία ανήκουν οι εκπαιδευτικοί οργανικά ή έχουν τοποθετηθεί προσωρινά.
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερώνονται από τη σχολική μονάδα όπου υπηρετούν, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. www.minedu.gov.gr, από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων http://dide.tri.sch.gr καθώς και στο τηλέφωνο της υπηρεσίας μας 24310 46467.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 9-12-2015 μέχρι 31-12-2015.