Εγκρίσεις τευχών δημοπράτησης και αποτελέσματα διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού 24.765.633,5 ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και τρία έργα για την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων συνολικού προϋπολογισμού 606.000 ευρώ
Αναλυτικά:
-Έγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Μονα΄δας Φροντίδας Ηλικιωμένων Ιεράς Μητρόπολης Σταγών και Μετεώρων» για το υποέργο: «Προμήθεια ξενοδοχειακού και επαγγελματικού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» 246.000 ευρώ
-Έγκριση τευχών δημοπράτησης και επιτροπής δημοπράτησης του έργου 2014ΕΠ51700019 Συντήρηση, Αποκατάσταση, Βελτίωση, ασφάλειας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου και ηλεκτροφωτισμός και προμήθεια για τη σήμανση, στηθαία αποπληρωμή-ολοκλήρωση έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, Υποέργο: «Βελτίωση ασφαλτόστρωση δρόμου Ι.Μ. Τιμίου Σταυρού-Κρανιά-Κονάκια συνεχιζόμενη εργολαβία 2015», συνολικού προϋπολογισμού 200.000 ευρώ.
-Έγκριση τευχών δημοπράτησης και επιτροπής δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση –ασφαλτόστρωση δρόμου Πρόδρομος –Γενέσι, συνεχιζόμενη εργολαβία 2015» προϋπολογισμού  160.000 ευρώ.