Νέα παρέμβαση από τον δήμαρχο Τρικκαίων, για ένα σημαντικό ζήτημα που απασχολεί εκατοντάδες οικογένειες του Δήμου. Και συγκεκριμένα, για το θέμα της μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανέγερσης οικιών, από τους δικαιούχους προγράμματος παραχώρησης οικοπέδων. Η σχετική προθεσμία εκπνέει στις 7 Ιουνίου, σε διαφορετική περίπτωση οι εκατοντάδες δικαιούχοι χάνουν το δικαίωμα ανέγερσης οικίας.

Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου το θέμα είχε ξεκινήσει το 1995, όταν με Προεδρικό Διάταγμα, δικαιούχοι δημοτικών ή κοινοτικών οικοπέδων θα έπρεπε να έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους (καταβολή τιμήματος, ανέγερση οικοδομής κ.λπ.) σε συγκεκριμένο διάστημα. Η σχετική προθεσμία παρατάθηκε το 2010 (με τον νόμο «Καλλικράτης») για άλλα πέντε χρόνια, δηλαδή μέχρι τις 7 Ιουνίου 2015. Όμως, όπως εξηγεί οκ. Παπαστεργίου σε επιστολή του στον υπουργό Εσωτερικών και στην ΚΕΔΕ, οι σημερινές οικονομικές συνθήκες είναι ακόμη χειρότερες από πριν. Συγκεκριμένα, αναφέρει:

«Λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα, το μεγαλύτερο μέρος των δικαιούχων, δεν κατάφεραν να εκπληρώσουν την υποχρέωση που θέτει ο νόμος περί ανέγερσης της κατοικίας τους. Ενδεικτικό του μεγέθους του προβλήματος και του μεγάλου αριθμού ατόμων που αφορά, σας αναφέρουμε, ότι  μόνο σε δύο τοπικές κοινότητες, Πρίνου και Πρόδρομου της Δημοτικής Ενότητας Κόζιακα, ο αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται σε 441».
Επίσης, σημειώνει ότι, «με την εκπνοή της άνω προθεσμίας, οι άστεγοι δικαιούχοι θα βρεθούν στη δεινή θέση και ενώ έχουν καταβάλλει το χρηματικό αντίτιμο, που προσδιορίστηκε με βάση τις αποφάσεις δημοπρασίας εκποίησης ακινήτων, να απωλέσουν τα ακίνητά τους, αφού αυτά αυτοδικαίως θα περιέλθουν στην κυριότητα του Δήμου μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας». Ετσι, «η αυτοδίκαιη έκπτωση των κατοίκων από τα ως άνω δικαιώματα τους επί των ακινήτων θα επιτείνει τα ήδη οξυμμένα προβλήματα των άστεγων δημοτών, δεδομένης της οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα».
Είναι, επομένως, σαφές, ότι χρειάζεται άμεσα η προώθηση λύσης. Για τους λόγους αυτούς, ο κ. Παπαστεργίου ζητά, από τη μεν ΚΕΔΕ – στης οποίας το ΔΣ μετέχει – να πιέσει προς την ανάληψη πρωτοβουλιών για νομοθετική ρύθμιση. Από τον δε υπουργό κ. Νίκο Βούτση, την τάχιστη κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης, προσκειμένου το πρόβλημα να επιλυθεί – καθώς ο χρόνος πιέζει - και οι πολίτες να μπορέσουν να αναγείρουν τις οικίες τους.