Στις 7:30 θα πραγματοποιηθεί σήμερα η συνεδρίαση του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων στα γραφεία του Συλλόγου. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

  1. Επικύρωση πρακτικών

  2. Ανακοινώσεις προέδρου.

  3. Ενημέρωση για τις αλλαγές στο καταστατικό Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Θεσσαλίας.

  4. Προετοιμασία γενικής συνελεύσεως Ε.Σ.Ε.Ε. – Επικαιροποίηση θέσεων Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων.

  5. Διάφορα