Στο ΧΥΤΑ Δυτικής Θεσσαλίας, θα μεταφέρονται μέχρι το τέλος του έτους 3.000 τόνοι σκουπιδιών από το δήμο Πύργου. Την απόφαση αυτή πήρε την περασμένη Παρασκευή, κατά πλειοψηφία, το δημοτικό συμβούλιο Πύργου το οποίο έχει συνάψει προγραμματική σύμβαση με την Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτ. Θεσσαλίας, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (Π.Α.ΔΤ.Θ.Α.Ε.) για την αποδοχή αστικών στερεών αποβλήτων του δήμου.

Όπως ανέφερε στην «Ενημέρωση» ο δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημ. Παπαστεργίου η ΠΑΔΥΘ προχώρησε σε αυτή την απόφαση στα πλαίσια της αλληλεγγύης προς τον δήμο Πύργου που αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα με τα απορρίμματα. Η συγκεκριμένη ποσότητα σκουπιδιών, σύμφωνα με τον δήμαρχο, αντιστοιχεί σε 20 ημερών σκουπίδια της πόλης.

Η προγραμματική σύμβαση προβλέπει την υγειονομική ταφή ποσότητας μέχρι 3.000 τόνων (για διάστημα που δε θα υπερβαίνει την 31η/12/2015), στον ΧΥΤΑ Δυτικής Θεσσαλίας, στον οποίο καθημερινά μπορούν να αποτίθενται 40 τόνοι ημερησίων. Η τιμή μονάδας για την υγειονομική ταφή ορίζεται στο ποσό των 22,60 ευρώ/τόνο (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%) και το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, ανέρχεται στο ποσό των 67.000 ευρώ.