Στα σκαριά μπαίνει η ανάδειξη και προβολή του εσωτερικού χώρου του Μύλου Ματσόπουλου μετά την υπογραφή σχετικής σύμβασης στο πλαίσιο του έργου "Αποκατάσταση και Μουσειολογική Ανάδειξη του ιστορικού μηχανολογικού εξοπλισμού Μύλου Ματσόπουλου".
Το έργο, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, έχουν αναλάβει η μουσειολόγος Βαλασία Αμοιρίδου και οι Γιώργος Αδαμίδης, μουσειολόγος, και Θωμάς Τσουκαλάς, αρχιτέκτονας, ειδικός σύμβουλος.
Στο πλαίσιο του παραπάνω έργου, όπως εξηγεί στο Αθηναϊκό Πρακτορείο η κ. Αμοιρίδου, ολοκληρώνεται η μουσειολογική και η μουσειογραφική μελέτη διαμόρφωσης του χώρου των κεντρικών κτιριακών εγκαταστάσεων.
Αναπτύσσεται το μουσειολογικό σενάριο που θα παρακολουθεί ο επισκέπτης του ιστορικού κτιρίου και σχεδιάζονται οι διαμορφώσεις που θα συνοδεύουν την αφήγηση της ιστορίας του Μύλου.
Ιδιαίτερη έμφαση, διευκρινίζει, δίνεται στην ανάδειξη του μηχανολογικού εξοπλισμού με τρόπο εύληπτο και εκπαιδευτικό, επισημαίνοντας τη ροή και την εξέλιξη της παραγωγικής διαδικασίας.
Ο εξοπλισμός σήμερα βρίσκεται στο στάδιο συντήρησης και αποκατάστασης. Ταυτόχρονα, αξιοποιούνται τα δεδομένα από μαρτυρίες και λοιπές ιστορικές πηγές, ώστε να αποδοθεί η ιστορία του Μύλου, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στον ανθρώπινο παράγοντα- ξεκινώντας από τον ιδρυτή, τους μετέπειτα ιδιοκτήτες, τους εργάτες αλλά και ολόκληρη την τοπική κοινωνία την οποία επηρέασε άμεσα η λειτουργία του Μύλου.
Κατά την οριστικοποίηση της μουσειολογικής ανάπτυξης της έκθεσης, πέρα από την ανάδειξη των ίδιων των μηχανημάτων και του κτιρίου, προβλέπεται η χρήση ποικίλων μέσων παρουσίασης, όπως οπτικοακουστικό υλικό, διαγράμματα, χάρτες, μακέτες, animation και λοιπές πολυμεσικές εφαρμογές.
Όλα αυτά θα πληροφορούν τον επισκέπτη, θα διατηρούν το ενδιαφέρον του και θα διαμορφώνουν μια περιήγηση με ποικίλα ερεθίσματα στον εκθεσιακό χώρο του ιστορικού κτιρίου του Μύλου.

Το όλο έργο, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή,  αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αφού σε έναν περίπου χρόνο από τώρα, θα είναι δυνατή η εικονική αναπαράσταση και η ουσιαστική παροχή πληροφοριών στον κάθε επισκέπτη, για το παρελθόν του έξοχου αυτού κτηρίου.