Στο Erasmus+ εντάσσεται το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Τρικάλων, διαμέσου ενός σημαντικού δικτύου που δημιουργήθηκε με άλλες δύο ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκριμένα στο εν λόγω δίκτυο εντάσσονται το αντίστοιχο Θεραπευτήριο «SYMPATHIA» του Κόμο Ιταλίας, το Πανεπιστήμιο του AVEIRO της Πορτογαλίας, η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, το Θεραπευτήριο «DEPARALISIACEREBRAL» του Πόρτο Πορτογαλίας και η Περιφέρεια της Λομβαρδίας Ιταλίας.

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία πρότυπου προγράμματος κατάρτισης μιας νέας τάξης εμπειρογνώμονος,του Κοινωνικού-Τεχνολόγου για άτομα με ειδικές ανάγκες. Η ανάγκη της δημιουργίας του νέου επαγγελματία του Κοινωνικού Τεχνολόγου έχει αναδειχθεί στην αγορά εργασίας των χωρών εταίρων του δικτύου. Η  πολυδιάστατη σύμπραξη του έργου και η δημιουργία σταθερών σχέσεων μεταξύ οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, αναπτυξιακών οργανισμών, φορέων που συμμετέχουν σε συστήματα καινοτομίας, των εμπορικών επιμελητηρίων,  στη   δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου για την διαμόρφωση των θεματικών ενοτήτων κατάρτισης με τη χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνικών για την αποτελεσματικότητα  και την εξάπλωση του νέου επαγγέλματος του Κοινωνικού-Τεχνολόγου για άτομα με ειδικές ανάγκες.
Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που θα αναβαθμίσει την τεχνογνωσία των εργαζομένων του Θ.Χ.Π. Τρικάλων καθώς και το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Πρόκειται για μια τεράστια επιτυχία αφού είναι το μοναδικό ελληνικό Θεραπευτήριο που εντάσσεται σε αυτό το πρόγραμμα και μάλιστα με πολύ σημαντικούς εταίρους συμμετέχοντες, με τεράστια εμπειρία στο αντικείμενο.

Τα Θεραπευτήρια «DEPARALISIACEREBRAL» του Πόρτο Πορτογαλίας και «SYMPATHIA» του Κόμο Ιταλίας, θεωρούνται από τα πρωτοπόρα στην Ευρώπη σε θέματα σύγχρονης τεχνολογίας για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία.

Με την ένταξη στο Erasmus+, Περιθαλπόμενοι και Εργαζόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν και να γνωρίσουν τη λειτουργία σημαντικών Ιδρυμάτων της Ευρώπης και να μεταφέρουν τις γνώσεις τους στο Θεραπευτήριό μας.

Το πρόγραμμα ουσιαστικά στοχεύει στην δημιουργία ενός νέου πρότυπου επαγγελματία του του Κοινωνικού-Τεχνολόγου για άτομα με ειδικές ανάγκες για την αγορά της Ευρωπαικής Εργασίας. Για πρώτη φορά δημιουργείται από ένα ευρωπαικό δίκτυο ένα νέο επάγγελμα, του Κοινωνικού-Τεχνολόγου και το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Τρικάλων θα έχει πολλά οφέλη από αυτή τη συμμετοχή.

Ο Νίκος Ευθυμιάδης και οι συνεργάτες του δίνουν τη μάχη της αναβάθμισης του Θεραπευτηρίου με καινοτόμες δράσεις και με σύγχρονα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, που θωρακίζουν το Θεραπευτήριό μας σε σχέση με το δύσκολο μέλλον που διαγράφεται για τα Προνοιακά Ιδρύματα.