Το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στα Τρίκαλα σεμινάριο με θέμα: «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)-Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων με Ε.Λ.Π.»
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΒΕ (Επιμελητήριο) Τρικάλων και θα έχει διάρκεια 20 ώρες.
Αναλυτικά οι ημέρες διεξαγωγής θα έχουν ως εξής:
Δευτέρα 8  Φεβρουαρίου
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου
Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου
Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου
Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου
Με ώρα έναρξης στις 17:15΄
Εισηγητής: Κατσίδης Νικόλαος (Ορκωτός Λογιστής)
Τα σεμινάρια διατίθεται Δωρεάν στα μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και στους Λογιστές – Φοροτεχνικούς που είναι οικονομικά τακτοποιημένοι, καθώς και στους υπαλλήλους των Οικονομικών Υπηρεσιών.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθύνεστε στο Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2410 531422 ή στο e-mail oee7pt@oe-e.gr.