Είναι από τις καλές τοπικές ειδήσεις μέσα στο γκρίζο τοπίο της οικονομικής κρίσης.

Η ΤΥΡΑΣ, των αδερφών Σαράντη, προχωράει σε νέα σειρά προσλήψεων πτυχιούχων ανώτατων σχολών, για άτομα ηλικίας μέχρι 30 ετών.

Σύμφωνα με σχετική αγγελία που δημοσιεύεται στον τοπικό Τύπο πρόκειται για: 

Πτυχιούχους Πολυτεχνικών Σχολών

(Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Χημικούς Μηχανικούς, Μηχανικούς Παραγωγής & Διοίκησης)

Πτυχιούχους Οικονομικών Σχολών (Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Πειραιά και Πανεπιστημίου Μακεδονίας) και Πτυχιούχους Χημικών Σχολών και Τεχνολόγους Τροφίμων.

Οι θέσεις προορίζονται για τη στελέχωση στο τεχνικό τμήμα, στα τμήματα παραγωγής, logistics, πωλήσεων και οικονομικών υπηρεσιών.