Τα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Τρικκαίων, συζήτησαν συζητήθηκαν σήμερα το μεσημέρι στο Δημαρχείο.

Μετά από πρωτοβουλία της αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Χρυσάνθης Γάλλου - Δαλκαφούκη και με την παρουσία υπηρεσιακών στελεχών, έγινε συζήτηση για τον ρόλο και τη χρήση των παγίων προκαταβολών. Πρόκειται για χρήματα που δίνονται με βάση το νόμο στα συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων, προκειμένου μέσω ων προέδρων τους, να χρησιμοποιούνται  για κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών. Στη συνάντηση έγινε από την αντιδήμαρχο εξειδίκευση και συγκεκριμενοποίηση των προβλεπομένων από τον νόμο για τα θέματα της προκαταβολής και για τις κατευθύνσεις για τις οποίες προορίζονται. Εγινε, επίσης, διάλογος, με ερωτήσεις από την πλευρά των προέδρων, για τα τεχνικά και άλλα ζητήματα σχετικά με τα χρήματα. Επίσης, τέθηκαν θέματα γενικότερα για τη λειτουργία των κοινοτήτων.