Όπως ήταν αναμενόμενο δόθηκε παράταση στην υποβολή δηλώσεων στο Κτηματολόγιο για τους κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. Όπως έγινε γνωστό από την αρμόδια εταιρεία «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.» η προθεσμία που έληγε τη Δευτέρα 2 Μαρτίου για τους κατοίκους του εσωτερικού παρατείνεται μέχρι τις 24 Απριλίου, ενώ για τους κατοίκους του εξωτερικού η προθεσμία λήγει, σύμφωνα με την αρχική ανακοίνωση, στις 1 Ιουνίου 2015.