Παρακαλούνται οι παραγωγοί  που έκαναν την δήλωση ΟΣΔΕ στην ΕΑΣ Τρικάλων να προσέρχονται από τα γραφεία της  Ένωσης προκειμένου να παραλάβουν τους τίτλους προσωρινών δικαιωμάτων τους καθώς και να κάνουν ένσταση όπου χρειάζεται. Οι ενστάσεις θα πραγματοποιούνται μέχρι τις 28/01/2016. Πληροφορίες στα τηλ.2431056513-14