Εθιμοτυπική επίσκεψη γνωριμίας και ενημέρωσης πραγματοποίησαν στον Δήμαρχο Τρικκαίων, τα μέλη του νέου του Συλλόγου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Τρικάλων. Τα μέλη του νέου ΔΣ επισκέφθηκαν τον κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, για να τον ενημερώσουν για τους σκοπούς του Συλλόγου, καθώς και για τις δραστηριότητές του. Ο ιστορικός αυτός Σύλλογος (ιδρύθηκε πριν 81 χρόνια) έχει ως αντικείμενό του, την προώθηση συνδικαλιστικών θεμάτων των συνταξιούχων πολιτικών υπαλλήλων. Ταυτοχρόνως, όμως, πραγματοποιεί πολιτιστικές δράσεις για τα μέλη του, ενώ εκφράστηκε στον κ. Παπαστεργίου και η διάθεσή τους, να μετάσχουντ α μέλη σε δράσεις εθελοντισμού στο Δήμο.
Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τα μέλη για την προσφορά τους αυτή, επισημαίνοντας τη δυνατότητα συνεργασίας με συλλόγους που επιθυμούν να παραμείνουν ενεργοί και να αξιοποιούν τις γνώσεις τους, υπέρ του κοινωνικού συνόλου.
Τα μέλη του ΔΣ που επισκέφθηκαν τον κ. Παπαστεργίου, ήταν:

Πρόεδρος: Θεόδωρος Νέος

Αντιπρόεδρος: Κων/νος Γιαννόπουλος

Γραμματέας: Χρήστος Βαμπούλης

Ταμίας: Ηλίας Σταμούλης

Μέλη: Δημήτρης Ούτρας, Νίκος Γκούμπλιας