«Κλείδωσε» το άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων στα Τρίκαλα για 8 Κυριακές το χρόνο. Ο αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χρήστος Μιχαλάκης σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4177/2013 εξέδωσε την αριθμ. Οικ 43/29-1-2015 απόφασή του με την οποία ορίζει όπως τα εμπορικά καταστήματα του νομού Τρικάλων να παραμείνουν κλειστά όλες τις Κυριακές του έτους πλην εκείνων που προβλέπονται από τον παραπάνω σχετικό Νόμο.

Υπενθυμίζεται ότι οι απόψεις των εμπλεκομένων φορέων (Εμπορικοί Σύλλογοι, Επιμελητήριο Τρικάλων, Ομοσπονδία ΕΒΕ, Σύλλογος Υπαλλήλων, κλπ) όπως διαπιστώθηκαν στις διαδοχικές συσκέψεις με τον αντιπεριφερειάρχη ήταν ταυτόσημες με τα οριζόμενα στην απόφαση αυτή.

Οι Εμπορικοί Σύλλογοι ενημερώθηκαν εγγράφως με την παράκληση να ενημερώσουν σχετικά τα μέλη τους.

Το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού, ως αρμόδια υπηρεσία, θα μεριμνήσει για τον έλεγχο και την πιστή τήρηση της απόφασης.