Υπογράφτηκε σήμερα το μεσημέρι η σύμβαση του Δήμου Τρικαίων για την οργάνωση και παρουσίαση του μουσειολογικού και μουσειογραφικού υλικού του Μύλου Ματσόπουλου στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση και Μουσειολογική Ανάδειξη του Ιστορικού Μηχανολογικού Εξοπλισμού Μύλου Ματσόπουλου». Με το ποσό των 24.500 ευρώ, η μουσειολόγος κ. Βαλασία Αμοιρίδου και οι συνεργάτες της αναλαμβάνουν, ύστερα από διαγωνισμό, ολόκληρο το έργο της ουσιαστικής ανάδειξης και προβολής του εσωτερικού χώρου του μύλου. Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην τελική εικόνα που ο επισκέπτης του χώρου θα βλέπει και θα αποκτά πραγματική άποψη για τη λειτουργία του μύλου.

Συγκεκριμένα θα συγκεντρωθεί υλικό με επί τόπου ιστορική έρευνα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στον εκθεσιακό χώρο του Μύλου και θα αναδείξει το μηχανολογικό εξοπλισμό και το κτήριο. Ο επισκέπτης θα δέχεται τη μέγιστη δυνατή πληροφόρηση, τα ενδεχόμενα παράλληλα επίπεδα ανάγνωσης του υλικού, τον συνδυασμό μέσων παρουσίασης, λήψης ερεθισμάτων και πληροφοριών. Ακόμη θα καταγραφούν τα στοιχεία που θα προκύψουν από την έρευνα και τη τεκμηρίωση του υλικού. Σ’ έναν περίπου χρόνο, θα είναι δυνατή η εικονική αναπαράσταση και η ουσιαστική παροχή πληροφοριών στον κάθε επισκέπτη, για το παρελθόν του κτηρίου. Με τη χρήση, δε, πλήθους ψηφιακών μέσων και δυνατοτήτων της τεχνολογίας, επιχειρείται μια προβολή της παρελθοντικής εικόνας της πόλης μας, προκειμένου να είναι κατανοητή στον κάθε επισκέπτη.