Το Αστικό ΚΤΕΛ Τρικάλων ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της εποχής διαμορφώνει το κόστος των μηνιαίων καρτών ως εξής:
Α Ζώνη (πράσινο χρώμα) 39 ευρώ/μήνα
Α Ζώνη (μαθητικό-κίτρινο) 19 ευρώ/μήνα
Α Ζώνη (φοιτητικό-μπορντώ) 19 ευρώ/μήνα
Β  Ζώνη (κόκκινο) 59 ευρώ/μήνα
Β Ζώνη (μισό/μαθητικό-μπλε) 29 ευρώ
Γ Ζώνη (καφέ) 79 ευρώ
Γ Ζώνη (μαθητικό) 39 ευρώ
Η διοίκηση, οι μέτοχοι και οι εργαζόμενοι του Αστικού ΚΤΕΛ Τρικάλων κάνουμε τα πάντα ώστε να διευκολύνουμε τις μετακινήσεις των πολιτών και σ’ αυτή τη δύσκολη εποχή.