Στα ουσιαστικά ζητήματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, εστίασαν μαθητές από το 7ο Γυμνάσιο Τρικάλων, που πήραν συνέντευξη σήμερα το πρωί τον Δήμαρχο Τρικκαίων. Οι μαθητές ασχολούνται με περιβαλλοντικά προγράμματα, χωρισμένοι σε δύο ομάδες: η μία (από το Γ3 τμήμα) για τις ΑΠΕ στον τόπο μας, και η δεύτερη (Γ1 τμήμα) για τη Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική. Με επικεφαλής τη συντονίστρια εκπαιδευτικό κ. Βασιλική Μιχαήλ,  οι μαθητές «ανέκριναν» τον κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, για πλήθος θεμάτων που απασχολούν τον Δήμο, σε σχέση με τις ΑΠΕ και τις εφαρμογές της στα δημοτικά κτήρια, στην πόλη και σε κτηριακές εγκαταστάσεις. Ο Δήμαρχος, με παρόντες τους αντιδημάρχους κ. Βασιλένα Μητσιάδη (Παιδείας) και Χρυσόστομο Κυρίτση (Προγραμματισμού), απάντησε στις εξόχως μελετημένες ερωτήσεις των μαθητών και μαθητριών, καθιστώντας σαφές, ότι ο Δήμος επιδιώκει πλήρη αξιοποίηση των ΑΠΕ, της υπάρχουσας τεχνολογίας και των νομικών δυνατοτήτων, προκειμένου να βελτιώσει την οικονομική του κατάσταση, λειτουργώντας ευεργετικά στο περιβάλλον.