Το ΚΤΕΛ Τρικάλων ανταποκρινόμενοι στις δύσκολες κοινωνικές συνθήκες συμμετέχει Εθελοντικά στη δωρεάν μεταφορά φαρμάκων προς τα Κοινωνικά Φαρμακεία Νοσοκομείου και Δήμου Τρικάλων  από πολίτες που επιθυμούν να τα ενισχύσουν και βρίσκονται μακριά. Τα δέματα  θα πρέπει να αναγράφουν " Κοινωνικά Φαρμακεία Τρικάλων" και ο αποστολέας να επικοινωνήσει για την παραλαβή στο 24313 50605 πρωινές ώρες.
Oι Εθελοντές Τρικάλων «ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον πρόεδρό του και όλη την επιχείρηση».