Η πρωταπριλιάτικη πλάκα του Δήμου με την κατεδάφιση του φρουρίου, κι όμως, κάποτε παραλίγο να πραγματοποιηθεί στ΄αλήθεια.

Το αποκαλύπτει ο παλιός δημοσιογράφος και ιστοριοδίφης Θύμιος Λώλης, ανασύροντας ένα δημοσίευμα της εφημερίδας «Θάρρος» της 8ης Φεβρουαρίου 1909: « η κυβέρνησης απεδέχθη την από πολλού εκφρασθείσαν ευχήν του Δημοτικού Συμβουλίου περί κατεδαφίσεως του πρώτου διαμερίσματος του φρουρίου, τον χώρον του οποίου ο Δήμος υπεσχέθη να μεταβάλη εις πλατείαν δενδροφυτεμένη και λοιπά. Εις το προσεχές θα επανέλθωμεν εκτενέστερον επί του ζητήματος αφ΄ού λάβωμεν και πληροφορίας παρά του κ. Δημάρχου».

Μάλιστα, την κατεδάφιση, υποστήριζε την εποχή εκείνη με πρωτοσέλιδα άρθρα της και η ίδια η εφημερίδα. Τελικά η μεσολάβηση των Βαλκανικών πολέμων έφερε το θέμα σε δεύτερη μοίρα. Χρόνια αργότερα, στις 11 Φεβρουαρίου του 1922, με επείγον τηλεγράφημα του υπουργού Ζαϊμη προς την Νομαρχία Τρικάλων, μπήκε οριστικό τέλος στην προοπτική της κατεδάφισης του φρουρίου Τρικάλων.

Οπότε, στην περίπτωση της πρωταπριλιάτικης ανακοίνωσης του δήμου, βρίσκει απόλυτη εφαρμογή το ρηθέν από τον Κάρολο Μάρξ «η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα»…

Κ.Τ.