Για  την κατάρτιση των Στρατολογικών Πινάκων Κλάσεως 2020 όσοι γεννήθηκαν το έτος 1999 και είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Τρικκαίων , καλούνται να περάσουν από το  Δημαρχείο (Γραφείο Μητρώων Αρρένων) οι ίδιοι η συγγενικό τους πρόσωπο το αργότερο μέχρι  10/3/2015 για να δώσουν τα απαραίτητα στοιχεία προς αποφυγή κυρώσεων.