Το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης στις 8 Περιφέρειες της χώρας στο πλαίσιο του έργου «Συνδικαλιστική Κατάρτιση και Ενίσχυση Κοινωνικών Δεξιοτήτων Εργαζομένων Ιδιωτικού Τομέα που Εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΕ» (Υποέργο 2, Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»).

Δικαιούχοι προγράμματος

- Εργαζόμενοι ,μέλη και στελέχη των συνδικαλιστικών οργανώσεων που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ.

Παροχές Προγράμματος

- Επιδότηση για κάθε ώρα κατάρτισης

- Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής

- Πάνω από 30 αντικείμενα κατάρτισης / επιμόρφωσης

- Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν σχετική βεβαίωση συμμετοχής.

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης – Έναρξη Προγραμμάτων

-Μεθοδολογίας δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Αίτηση – Πληροφορίες Εγγραφής

Οι αιτήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά στο www.inegsee.gr/aitisi

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο περιφερειακό μας παράρτημα:

Β.ΤΣΙΤΣΑΝΗ 28, 42100,ΤΡΙΚΑΛΑ,ΤΗΛ.24310-28844

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα και τις δράσεις του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα μας www.inegsee.gr και τη σελίδα μας στο facebook www.facebook.com/inegsee