«Η εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών οφείλει να αποτελεί καθημερινό στόχο» αναφέρει η τρικαλινή βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτα Δριτσέλη, μέλος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Όπως αναφέρει σε δήλωσή της «η βία αποτελεί ακόμα και σήμερα τραγική πραγματικότητα για πάρα πολλές γυναίκες, οι οποίες συνεχίζουν να υφίστανται σωματική και ψυχική κακοποίηση. Και στο πλαίσιο της οικογένειας και στο πλαίσιο της εργασίας, οι γυναίκες σε πολλές περιπτώσεις έχουν γνωρίσει την βία, τις περισσότερες φορές χωρίς να το γνωρίζει κανείς, παρά μόνο εκείνος που την άσκησε. Η Πολιτεία οφείλει να εργαστεί ενεργά για την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας ενάντια στις γυναίκες και να δημιουργήσει ένα πλήρες πλαίσιο προστασίας και υποστήριξης για την εξάλειψη του φαινομένου.
Σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η κύρωση από την Βουλή των Ελλήνων της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και η προώθηση μιας σειράς άλλων νομοθετημάτων και δράσεων για την εμπέδωση της ισότητας.
Για να γίνει πράξη η ισότητα και για να προωθηθεί ένα πλαίσιο κοινωνικής συνοχής που θα αποτρέπει την εξάπλωση της βίας στην κοινωνία απαιτείται ένα πλέγμα παρεμβάσεων σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, καθώς και πολυδιάστατοι αγώνες για την κοινωνική χειραφέτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να εργάζεται σε αυτή την κατεύθυνση και θα παλέψει με κάθε διαθέσιμο μέσο για την προώθηση των κοινωνικών δικαιωμάτων σε όλα τα επίπεδα».