Η εορτή του Αγίου Πνεύματος, που φέτος είναι η 1η Ιουνίου 2015, είναι εργάσιμη ημέρα για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και δεν συμπεριλαμβάνεται στις εξαιρέσιμες εορτές. Έτσι, επιτρέπεται κατά την ημέρα αυτή τόσο η λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων όσο και η απασχόληση των μισθωτών, χωρίς αξίωση για πρόσθετη αμοιβή τους. Ειδικότερα:

-          στους ημερομίσθιους μισθωτούς που θα απασχοληθούν την ημέρα του Αγίου Πνεύματος οφείλεται το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς άλλη προσαύξηση (δηλαδή δεν θα λάβουν την προσαύξηση 75%),

-          στους μισθωτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό δεν οφείλεται καμία άλλη αμοιβή πλέον του κανονικού μηνιαίου μισθού, αφού η ημέρα του Αγίου Πνεύματος συμπεριλαμβάνεται στις εργάσιμες ημέρες του μήνα, στις οποίες αντιστοιχούν οι αποδοχές τους. Σε περίπτωση όμως που σε ΣΣΕ ή ΔΑ περιλαμβάνεται όρος για την καταβολή της προσαύξησης 75%, ο όρος αυτός, επειδή είναι ευνοϊκότερος από τη γενική ρύθμιση, υπερισχύει και έτσι οι μισθωτοί που υπάγονται σε αυτή δικαιούνται να λάβουν την ανωτέρω προσαύξηση.

Είναι δυνατόν όμως η ανωτέρω εορτή να έχει οριστεί ως ημέρα αργίας με συλλογική σύμβαση, επιχειρησιακή συνήθεια, εσωτερικό κανονισμό, με ατομική σύμβαση εργασίας ή με έθιμο. Δηλαδή, να έχει προβλεφθεί ότι οι επιχειρήσεις δεν θα λειτουργήσουν και ότι, παράλληλα, οι μισθωτοί δεν θα είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν εργασία. Στην περίπτωση αυτή διακρίνουμε τα εξής:

α) Όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο δεν δικαιούνται κατά κανόνα να λάβουν το ημερομίσθιό τους, γιατί δεν υπάρχει διάταξη νόμου με την οποία να θεσπίζεται γενική υποχρέωση των εργοδοτών για την πληρωμή του ημερομισθίου στις μη εξαιρέσιμες εορτές, σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο. Εκτός βέβαια αν, από έθιμο ή επιχειρησιακή συνήθεια ή συμφωνία κ.λπ., προβλέπεται ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις θα αργήσουν στις εορτές αυτές, καταβάλλοντας όμως το αντίστοιχο ημερομίσθιο.

β) Όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό θα λάβουν κανονικά τον μισθό τους χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή.

Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή Διαιτητικές Αποφάσεις στις οποίες έχει τεθεί όρος για την υποχρεωτική αργία για τους εργαζομένους την ημέρα του Αγίου Πνεύματος είναι:

Βιβλιοπωλείων, Διαγνωστικών Κέντρων, Δημοσιογράφους Περιοδικών, Εργοδηγούς Σχεδιαστές, Ευγηρίας Οίκων, Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλίας κλπ, Ηλεκτροτεχνίτες Βιομηχανίας και Καταστημάτων, Θυρωρούς, Καπνοβιομηχανιών, Κλινικών, Ξυλεμπορικών Καταστημάτων (Αθηνών – Πειραιώς – Περιχώρων), Περιοδικών, Πετρελαιοειδών επιχειρήσεων, Πρακτορείων Ναυτιλιακών κλπ., Ραδιοηλεκτρολόγους – Ραδιοτεχνίτες βιομηχανίας, Ραδιοφωνικών Σταθμών, Ραδιοφώνου Τεχνικούς, Ρυμουλκών Ναυαγοσωστικών Γραφείων, Τηλεοπτικών Σταθμών, Τηλεοράσεως τεχνικούς Β. Ελλάδος, Τυπογράφους Επαρχ. Εφημερίδων, Φορτοεκφορτωτές Ημερήσιων Εφημερίδων, Φροντιστηρίων Μέσης, Ανώτερης, Ανώτατης Εκπαίδευσης, και Ξένων Γλωσσών, Φωτοστοιχειοθετών, Χειριστών βιομηχανικών κλπ επιχειρήσεων, Λατομείων Πέτρας-Μαρμάρου και Τεχνικών Έργων.

Εφόσον οι εργαζόμενοι των παραπάνω κατηγοριών κληθούν να εργαστούν κατά την ημέρα του Αγίου Πνεύματος, τότε λαμβάνουν το ημερομίσθιό τους (ή το 1/25 του μισθού τους) προσαυξημένο κατά 75 %. Πάντως, για το προσωπικό του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών ΝΠΔΔ, η ημέρα της εορτής του Αγίου Πνεύματος θεωρείται αργία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο που στεγάζεται στο κτίριο του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων επί της οδού Βασιλείου Τσιτσάνη 28 και στον ειδικό σύμβουλο κ. Απόστολο Παπαγεωργίου, στα τηλέφωνα 2431022641, 6980509054 και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.inegsee.gr, e-mail: trikalainediktio@inegsee.gr