Το ποσό των 103.018.752,54 ευρώ, αποδίδεται σε όλους τους δήμους ως τρίτη τακτική επιχορήγηση για το 2015. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και το ποσοστό χρηματοδότησης 4% του Προγράμματος Εξυγίανσης των ΟΤΑ του ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α ́) και αντιστοιχεί σε ποσό 4.360.000 ευρώ.

Τα αποδιδόμενα ποσά των ΚΑΠ προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους  καθώς επίσης και λοιπών δαπανών που επιχορηγούνται με ξεχωριστές αποφάσεις του υπουργείου Εσωτερικών, έως την έκδοση αυτών, εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη.

Στους τέσσερις δήμους των Τρικάλων το συνολικό ποσό που διατίθεται είναι 1,5 εκ. ευρώ.

Αναλυτικά:

Καλαμπάκας 306.053

Πύλης 215.894

Τρικκαίων 836.360

Φαρκαδόνας 147.239