Εκτάκτως συνεδρίασε σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Τρικάλων με θέμα την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας. Οι υψηλοί τόνοι δεν έλειψαν με τον δημοτικό σύμβουλο του «Φυσάει Κόντρα» Χάρη Μαντέλλο να βάλλει κατά του πρώην δημάρχου Χρ. Λάππα και τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου να διακόπτει για λίγο τη συνεδρίαση έως ότου ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Τελικά το Δ.Σ. ενέκρινε την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας και την αποδοχή των 12 αιτήσεων πρώην δημοτικών αστυνομικών (από τους 35 που υπηρετούσαν συνολικά) να επιστρέψουν στην υπηρεσία.