Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων υποστηρίζει τη σχολική κοινότητα και προσπαθεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση συνεργατικού κλίματος και υγιών σχέσεων στο  σχολείο. Στο πλαίσιο της επίτευξης  του στόχου αυτού  και της πρόληψης  της Ενδοσχολικής Βίας, μέσω του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων διοργανώνει Ημερίδα με θέμα:  ‘Αντιμετωπίζοντας τη ζωή με Αυτοεκτίμηση’.

Στόχος της ημερίδας είναι  η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού  σχετικά με ζητήματα που αφορούν στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης  των παιδιών και των εφήβων αλλά και στους  τρόπους με τους οποίους  μπορούν οι νέοι να ενδυναμωθούν έτσι ώστε  να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν  τις  πολλαπλές ανάγκες και προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.

Η ημερίδα απευθύνεται σε γονείς και εκπαιδευτικούς και θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο 9 Μαΐου (18:30) στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων.