Εγκρίσεις τευχών δημοπράτησης και αποτελέσματα διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού  3.045.100,00 ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.  Τα δύο εξ’ αυτών αφορούν παρεμβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Αναλυτικά:                                            
 - Έγκριση δαπανών γενομένων συμβάσεων του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας - αποχιονισμοί, με χρήση ΙΧ μηχανημάτων, Π.Ε. Τρικάλων περιόδου 2015-2016 προϋπολογισμού 141.450 ευρώ(με ΦΠΑ)
 - Έγκριση δημοπρασίας του έργου « Βελτίωση ασφαλτόστρωση οδού Πρόδρομος-Γενέσι συνεχιζόμενη εργολαβία 2015» συνολικού ποσού 160.000 ευρώ(με ΦΠΑ)