Κι όμως οι τρικαλινοί καθηγητές ζουν από χθες τις  ημέρες των συνεντεύξεων του έτους 2011. Κι αυτό διότι το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Τρικάλων , σε εφαρμογή δικαστικής απόφασης, καλεί τους 97 υποψήφιους Διευθυντές Σχολείων του 2011 σε Συνέντευξη.

Το πρόγραμμα των συνεντεύξεων θα διαρκέσει μέχρι 17 Ιουνίου.

Η διαδικασία της συνέντευξης περιλαμβάνει τρεις (3) φάσεις:

1) Προετοιμασία του υποψηφίου πάνω σε ένα θέμα- μελέτη περίπτωσης ( διάρκειας 10 λεπτών). σε ειδικό χώρο.

2) Εισήγηση μέλους του Συμβουλίου Επιλογής, η οποία θα βασίζεται στο φάκελο υποψηφιότητας.

3) Παρουσίαση του θέματος από τον υποψήφιο.

4) Ερωτήσεις από τα μέλη του Συμβουλίου (10 λεπτά).

Η δικαστική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας που ακύρωνε την εκλογή των Διευθυντών σχολείων των Τρικάλων αναγκάζει τώρα τη ΔΔΕ Τρικάλων να κάνει από την αρχή την επανεκλογή των Διευθυντών σχολείων του 2011.

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι αυτή που ίσχυε τότε (δηλ. με συνεντεύξεις κλπ. όπως προέβλεπε ο Ν. 3848/2010) και όχι με το νέο νόμο.

Προφανώς όσοι τελικά εκλεγούν από αυτή την επανάληψη της διαδικασίας αυτομάτως θα ολοκληρώσουν τη θητεία τους, αφού ήδη τρέχει η διαδικασία επιλογής νέων Διευθυντών σχολείων.

Σημειωτέον ότι η διαδικασία αυτή (επιλογή νέων Διευθυντών για το 2015-2017) "τρέχει" και στη ΔΔΕ Τρικάλων, παράλληλα με την τακτοποίηση του παλιού ζητήματος.

Ουσιαστικά στη ΔΔΕ Τρικάλων αυτές τις μέρες γίνονται δύο διαδικασίες επιλογής Διευθυντών σχολείων (μία για το 2011 και μία για το 2015)!

Η επιλογή των Διευθυντών για το 2011 έχει σημασία προφανώς μόνο ως εκτέλεση της δικαστικής απόφασης, πρακτικά δε για την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας σε θέση Διευθυντή για όσους τοποθετηθούν. 

esos.gr