Σε δήλωσή της η τρικαλινή βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτα Δριτσέλη σχετικά με την καταβολή της συνδεδεμένης ενίσχυσης βάμβακος αναφέρει ότι καταβάλλεται κανονικά χωρίς προβλήματα. Όπως υποστηρίζει «ήδη από χθες καταβάλλεται κανονικά η συνδεδεμένη ενίσχυση βάμβακος στους δικαιούχους παραγωγούς. Τα χρήματα αυτά, τα οποία ανέρχονται στα 192 εκατομμύρια ευρώ βρίσκονται στο ακέραιο στον λογαριασμό του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) και καταβάλλονται από χθες στους παραγωγούς. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει στην απόδοση των χρημάτων σύμφωνα με την συνήθη διαδικασία, πιστώνοντας στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα ποσά που αναλογούν στα στρέμματα καλλιέργειας που έχει δηλώσει ο κάθε αγρότης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί κανονικά και η καταβολή εξελίσσεται απολύτως ομαλά. Σε σχέση με πληροφορίες για γενικευμένη καταβολή μικρότερων ποσών σε μερίδα δικαιούχων, οι πληροφορίες αυτές δεν επιβεβαιώνονται ούτε από το αρμόδιο Υπουργείο, ούτε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε κάθε περίπτωση η Κυβέρνηση συνεχίζει να παρακολουθεί με προσοχή την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής της συνδεδεμένης ενίσχυσης βάμβακος. Υπενθυμίζεται ότι η ενίσχυση αυτή αφορά περί τους 50.000 βαμβακοπαραγωγούς σε ολόκληρη την χώρα, καλύπτοντας 2.730.000 στρέμματα βαμβακοκαλλιέργειας και ανέρχεται στα 68 ευρώ το στρέμμα».